Informácia o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby v zmysle  § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov


Osobné údaje poskytujú dotknuté osoby do informačného systému RezervujSi.sk na základe smernice 2002/58 ES Európskeho parlamentu a Rady

Účel spracovania osobných údajov:

spracúvanie osobných údajov „cookies“ na základe Smernice 2002/58 ES Európskeho parlamentu a Rady  za účelom poskytovania webovej služby, ku ktorej používateľ – dotknutá osoba požaduje prístup, zlepšovania služieb, a poskytovania efektívneho vyhľadávania a reklamy. Zároveň slúžia k analýzam a štatistickému vyhodnocovaniu používania služieb, obsahu a inzercie.

Zoznam (rozsah) spracovávaných osobných údajov:

IP adresa, meno, e-mailová adresa, informácie o službách, informácie ktoré sa získavajú z používania služieb dotknutých osôb  - najmä:  práca používateľa,  aké stránky navštívil, odkiaľ prišli (priamo, cez vyhľadávače alebo z iných internetových stránok), aký internetový prehliadač použil, aký operačný systém používa, rozlíšenie obrazovky, zapnuté technológie (FLASH, Java), opakovaný resp. nový, geografická poloha, vek a pohlavie používateľa, e-mail užívateľa a identifikácia firmy (názov, mesto), v akej aplikácii  používateľ/firma pracuje.

Prevádzkovateľ používa na svojich stránkach nasledovné typy cookies (krátke textové súbory), ktoré si prehliadač ukladá v počítači alebo zariadení:

  1. Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa ku službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto niektoré naše služby nemusia vôbec alebo správne fungovať. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.
  2. Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača. V týchto cookies sú spracovávané nastavenia používateľa a slúžia teda na efektívne využívanie služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.
  3. Cookies tiež využívame na vytváranie anonymných štatistických  záznamov. Počas každej Vašej návštevy používajú naše webové stránky analytické softvéry. Medzi tieto patria napríklad Google analytics, InspectLet. Vymenované ukladajú anonymné štandardné cookies, aby sme vedeli akú máme návštevnosť stránok, dokázali analyzovať správanie návštevníkov a zistiť, aký obsah a informácie sú pre našich návštevníkov zaujímavé.  Akékoľvek uložené analytické informácie sú anonymné a používané výlučne na vlastné technické a marketingové účely.

Osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvajú po celú dobu trvania registrácie na stránke. Ak bude registrácia zrušená, prevádzkovateľ zabezpečí ich likvidáciu v zmysle Zákona. Registrovaný užívateľ môže požiadať o zrušenie registrácie prostredníctvom príslušného formulára na stránke, pričom o zrušení registrácie mu bude e-mailom automaticky zaslané elektronické potvrdenie.


Súhlas s používaním súborov cookies sa udeľuje tým, že používateľ klikne na príslušné políčko v hornej lište, ktorá sa mu zobrazí na stránkach www.rezervujsi.sk. Zmenou nastavenia webového prehliadača môže používateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (vrátane cookies tretích strán). V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.

Používanie súborov cookies DoubleClick môže užívateľ deaktivovať, ak navštívi stránku deaktivácie súborov cookie DoubleClick alebo stránku iniciatívy Network Advertising Initiative na deaktiváciu súborov cookies.

Dotknutá osoba na právo: na zákonné spracovávanie osobných údajov podľa § 13 zákona, na prístup podľa § 21 zákona, na opravu osobných údajov podľa § 22 zákona, na výmaz podľa § 23 zákona, na obmedzenie spracúvania podľa § 24 zákona, na prenos osobných údajov podľa §26 zákona, na namietanie spracúvania osobných údajov podľa § 27 zákona rovnako ako práva podľa § 19 ods. 2 zákona:

  • požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
  • kedykoľvek svoj súhlas odvolať (ako bol súhlas podľa zákona potrebný),
  • podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona,
  • Dotknutá osoba neposkytnutím predmetných osobných údajov, tým, že zablokuje ich spracovávanie, môže zhoršiť kvalitu poskytovaných služieb.